Aktuality

posledné aktuality
OPEN TATRY 2021
2021-10-20 | OPEN TATRY 2021
Zdravím všetkých priateľov šachu.
Som veľmi rád,že po dlhšej dobe
vám môžem priniesť zopár noviniek. Aj napriek tomu,že už začala tretia
vlna pandémie,sa usporiadateľom
podarilo zorganizovať Open Tatry. Súťaž sa konala tradične v Tatranskej
Lomnici v dňoch 2.-9.10.2021.
Náš klub reprezentovali Zuzka Hagarová,
Eduard Hagara st. a najmladšia Monika
Koscelníková. Krásny výsledok uhrala
Zuzka ktorá zo siedmej pozície obsadila
2.miesto -SRDEČNE BLAHOŽELÁME !! Menej
sa darilo ďalším dvom hráčom. Pevne
verím ,že si súťaž užili a bola pre n
ich prínosom.

Nieje za čo sa hanbiť. Nech sa hanbia tí ,čo sa nezúčastnili (ako ja).
Rasťo
848x | rasto

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok