Aktuality

posledné aktuality
Liga Spiša IV.
2015-03-23 | GPX mládeže

V sobotu, 21.3.2015, sa v Poprade uskutočnilo štvrté podujatie zo série turnajov Ligy Spiša. Výsledky sa započítavali do celkového hodnotenia GPX mládeže.

Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom hry 2x15 minút. Pomocné hodnotenie Buchholz. Do Popradu zavítalo 89 detí vo vekovej kategórii 6 až 19 ročných. Celkovým víťazom sa stal opäť Radovan Hurtuk (ŠO Stará Ľubovňa), ktorý bol stopercentný a získal 7 b. Druhý skončil Miloslav Cisko (CVČ Sp. Stará Ves) so ziskom 6 b a tretie miesto obsadil s 5,5 b a najlepším pomocným hodnotením Mário Dudaško (CVČ Lendak).

Najlepšie celkové umiestnenie z našich získal Jakub Ferenčák, ktorý nazbieral 5 b, obsadil celkové 10. miesto a vo svojej kategórii CH14 skončil na striebornej priečke. Okrem umiestnenia získal cenné víťazstvo s Matejom Ciskom (Elo 1928).

Michal Choma získal 4 b, skončil na celkovom 26. mieste, v kategórii CH11 obsadil nepopulárnu zemiakovú pozíciu. Škoda posledného kola, umiestnenie mohlo byť ďaleko lepšie.

Dávid Šebest obsadil celkové 35. miesto (kategória CH14 10. miesto), Dávid Černák celkové 38. miesto (kategória CH14 11. miesto), obaja so ziskom 4 b. Zvlášť u D. Černáka ide o výrazné zlepšenie oproti poslednému turnaju.

Roland Kaprál v kategórii CH08 delil 2.-3. miesto so ziskom 3 bodov. A zaznamenal svoju najcennejšiu výhru- s Eduardom Pankom (Elo 1577).

Po tri body získal aj Viktor Lipčák (celkové 56. miesto), Martin Heutschy (celkové 64. miesto a 4. miesto v kategórii CH08) a Natália Ferenčáková (celkové 65. miesto), ktorej to v kategórii D08 vynieslo zlatú medailu.

Viac na chess-results.

 

2027x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok