Aktuality

posledné aktuality
Obnovenie tréningou.
2020-06-23 | Obnovenie tréningou

Po uvoľnení opatrení ohľadom koronavírusu sme znovu začali 

s tréningami tak, ako to bolo v minulosti každú stredu:

mládeš od 16:00 do 17:30

starší od 17:30 do .... omrzenia.

 

Podmienka je prísť na tréning s rúškom.

 

S pozdravom

 

Anton Oravec

405x | Anton Oravec

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok