Aktuality

posledné aktuality
Treningy v CVČ Kežmarok
2022-11-20 | Tréningy v CVČ Kežmarok

Trénujeme každú stredu v CVČ Kežmarok.

Deti od 16:00 do 18:00.

Dospelý od 17:00 s deťmi,

po 18:00 podľa záujmu.

 

V prípade záujmu volať Anton Oravec 0907 979 820.

18x | Tono

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok