História

1965-1975 | 1976-1985 | 1986-1995 | 1996-2005 | 2006-2011

Obdobie 1986 až 1995

V polovici 80-tych rokov sa vrátili do Kežmarku hráči z Vysokých Tatier K. Hennel, F. Jóny, L. Gurčík a R. Chudý. Ich prestupom do Kežmarku družstvo dospelých výrazne posilnilo. Z ekonomických dôvodov a vďaka dobrým vzťahom E. Hagaru s Michalom Orolínom, Milom Neumanom a Dušanom Vasilkom začalo účinkovať ako Šachový oddiel TJ IAMES Kežmarok. K hráčom Tatier sa pridali ďalší kežmarskí odchovanci Jozef Šromovský a František Grich a vytvorili tak silný hráčsky kolektív, ktorý v krátkej dobe postúpil do 2. ligy.

Renesancia a zlatá éra nastupuje v mládežníckom šachu. Práca Mgr. Eduarda Hagaru v šachových krúžkoch na ZŠ Nižná brána, v Dome detí a mládeže (do r. 1989 Dome pionierov) a v dorasteneckom družstve SG Kežmarok, ale aj krúžky na ZŠ Fischerova (v tom čase ZŠ Marxova) pod vedením Ing. Jozefa Tarabu a Mgr. Lýdie Bobíkovej a vo Veľkej Lomnici pod vedením PaedDr. Jána Husáka, vytvorili kvalitný základ pre rozvoj mládežníckeho šachu v Kežmarku.

Z úspechov, ktoré mládež v tom čase dosiahla, je potrebné spomenúť titul majstra ČSFR v celoštátnej súťaži základných škôl z roku 1990. Družstvo žiakov ZŠ Nižná brána štartovalo v zložení Zuzana Hagarová, Katarína Kulhomerová, Denisa Kulhomerová a Eduard Hagara ml. Zaujímavosťou boli až tri dievčatá v jednom družstve, súperi totiž nastupovali v opačnom garde - s troma chlapcami a jedným dievčaťom!
Žiacky kolektív Slávie Gymnázium Kežmarok v zostave Zuzana Hagarová, Eduard Hagara ml., Katarína Kulhomerová, Róbert Schrötter a Marcel Budzák patril dlhodobo v rámci súťaží Veľkej ceny žiackych tímov k absolútnej špičke Slovenska. V rovnakom zložení pokračovalo družstvo aj v dorasteneckej kategórii a v roku 1993 získalo strieborné medaily v slovenskej dorasteneckej lige.

Do širšej kežmarskej základne patrili v tom čase Martin Hagara, Denisa a Zuzana Kulhomerové, Miroslav Vágner, Michal Gáborčík, Henrich Pitoňák, Roderik Ledecký, Jozef Bjalončík, Ján Hutník, Dušan Trnovský, Alžbeta Tarabová, Peter Taraba, Ľubomír a Rastislav Veštúrovci, Václav a Miroslav Zubajovci, Miroslav Špitko, Radoslav Štancel, Ľubomír Michna, Igor Gomboš, Marek Grega, Branislav Babjak, Michal Modranský, Matúš Pristaš, Karol Gurovič, Marek Krebs, Tomáš Madaj, Štefan Gura, Gejza Szuttor.

V tomto období ŠO Slávia Gymnázium Kežmarok organizovala množstvo žiackych a dorasteneckých súťaží družstiev a jednotlivcov na úrovni okresu, kraja i Slovenska. Priateľské šachové kontakty sa udržiavali so silnými mládežníckymi centrami v Bardejove, v Prešove, v Snine a v Košiciach. Kežmarská šachová mládež ročne absolvovala okolo tridsiatky turnajov.

Z individuálnych výsledkov stojí za zmienku prienik Zuzany Hagarovej do dievčenskej špičky v rámci ČSFR a Slovenska. Úspech vyvrcholil ziskom striebornej medaily na Majstrovstvách sveta v Szegede v roku 1994 v kategórii dievčat do 18 rokov. Tento úspech ju posunul do ženskej reprezentácie Slovenska a zabezpečil nomináciu na jej prvú Medzinárodnú šachovú olympiádu v Moskve v roku 1994. Na domácich M-SR žien obsadila v roku 1993 a 1994 druhé miesta, titul Majsterky Slovenska získala prvýkrát v roku 1995. Výsledky Z. Hagarovej zaznamenali v rokoch 1994-1996 aj ankety úspešných športovcov okresu Poprad.

Družstvo dospelých výrazne posilnili Ing. František Tropp a súrodenci Hagarovci. Začiatkom 90-tych rokov hralo družstvo pod hlavičkou Slávie Gymnázium Kežmarok a pravidelne bojovalo o popredné miesta v 2. lige. Postup do 1. ligy však zatiaľ unikal, podaril sa až v sezóne 1996/1997.

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok