Karpatskonemecký spolok
sponzor ŠO
TAURUS Kežmarok
sponzor ŠO
ESAT Kežmarok
sponzor ŠO
CORA geo s.r.o.
sponzor ŠO
Mesto Kežmarok
partner ŠO
CVČ Kežmarok
partner ŠO
Noviny Kežmarok
mediálny partner ŠO
Kežmarská televízia
mediálny partner ŠO