Akcie

posledné akcie
Majstrovstvá kežmarského okresu žiakov a žiačok ZŠ 2017/2018
2017-10-11 | akcie- aktualizované

MŠK KdV Kežmarok a CVČ Kežmarok organizovalo 11.10.2017 Majstrovstvá okresu Kežmarok ZŠ v zrýchlenom šachu 2017/2018. Turnaj hraný švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom hry 2x15 min prebehol v priestoroch CVČ Kežmarok.

Turnaja sa zúčastnilo 21 hráčov. Hral sa spoločný turnaj dievčat i chlapcov s osobitným vyhodnotením oboch kategórií a dodatočnej kategórie družstiev, do ktorej sa započítaval najlepší výsledok žiaka a žiačky tej ktorej školy.

Kategóriu chlapcov vyhral Michal Choma (ZŠ Grundschule Kežmarok)- 5 b, pred Štefanom Strelom (Spojená škola Lendak)- 4,5 b a Timotejom Sojákom (ZŠ Dr. Fischera Kežmarok)- 4,5 b.

Kategóriu dievčat vyhrala Katarína Dudašková (Spojená škola Lendak)- 6,5 b, pred Natáliou Ferenčákovou (ZŠ Dr. Fischera Kežmarok)- 5 b a Ivanou Stolárovou (Spojená škola Lendak)-  5 b.

Prví traja z oboch kategórií postupujú na Majstrovstá prešovského kraja.

Kategóriu družstiev vyhrala Spojená škola Lendak v zastúpení hráčov Katarína Dudašková a Štefan Strela, pred družstvom ZŠ Dr. Fischera v zložení Natália Ferenčáková a Timotej Soják a tretie miesto obsadila ZŠ a MŠ Veľká Lomnica v zložení Michal Karkoška a Miriam Blašková.

Prví traja z oboch kategórií obdržali poháre, diplomy a medaile, víťazné družstvo pohár a druhé, tretie miesto diplomy.

Výsledky na chess-results.

2455x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok