História

1965-1975 | 1976-1985 | 1986-1995 | 1996-2005 | 2006-2011

Obdobie 1965 až 1975

V rokoch 1965-70 existovala v Kežmarku skupina nadšencov, ktorí sa venovali šachovému športu. Šachové súťaže družstiev neexistovali a súťaže jednotlivcov sa konali vo forme mestského preboru a boli organizované v spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom. Pravidelnými účastníkmi turnajov boli Alexander Poľan, Ladislav Gurčík, Karol Hennel, František Jóny, Eduard Hagara, Jozef Majerčák a ďalší nadšenci z radov občanov, páni Vilček, Harman, Kolkus, Kečkeš a iní. Pri hraní šachu sa stretávali nielen v Mestskom kultúrnom stredisku, ale aj v pohostinských zariadeniach.

Mládež v tomto období viedol učiteľ Hradnej školy Alexander Poľan, který mal solídnu žiacku základňu. Tvorili ju jeho dcéra Margita Poľanová, Mária Prokopovičová-Lejnárová, Mária Hennelová-Kulhomerová, Jana Lišková, Lýdia Sisková-Bobíková, z chlapcov Laco Renner, Peter Gemza, Daniel Poľan. Zaujímavosťou bola prevaha dievčat, ktoré sa zapojili aj do ženských súťaží družstiev organizovaných šachovým zväzom. Je potrebné spomenúť aj šachovú činnost dorastencov na SVŠ Kežmarok, ktorí sa zapájali do stredoškolských šachových súťaží, v tej dobe to boli bratia Hudecovci a Kmec.

Šach hrali mnohí kežmarskí učitelia, okrem Poľana a Hagaru aj Devera, Žatkovič, Medvec a iní.

Po okresnom prebore v roku 1970 v Poprade sa vytvorilo družstvo Telovýchovnej jednoty Slovan Smokovec, neskôr TJ Vysoké Tatry, ktoré sa zapojilo do organizovaných súťaží Slovenského šachového zväzu. Jeho členmi boli aj Kežmarčania K. Hennel, E. Hagara, F. Jóny, M. Poľanová, L. Gurčík, neskôr Ján Nyeki a Rastislav Chudý.

Od roku 1970 sa o šachových reprezentantov kežmarského gymnázia staral Eduard Hagara. Základ tvorili spomínané dievčatá Margita Poľanová, Mária Prokopovičová, Jana Lišková, ale aj chlapci, študenti gymnázia z Kežmarku a blízkého okolia, Ján Heldák, Viliam Bložoň, Ján Garanič, Igor a Bohuš Valigovci, Károlyi, Ján Gáborčík, Rastislav Chudý, Ján Nyeki a Pavol Mečíř.

Účinkovanie Gity Poľanovej za Vysoké Tatry v najvyššej slovenskej súťaži mužských družstiev natoľko podporilo jej šachový rast, že sa v roku 1974 stala majsterkou Československa a ako prvá Slovenka reprezentovala Československo na Medzinárodnej šachovej olympiáde v Kolumbii.

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok