Kontakt

Predseda šachového klubu, štatutár:
Rastislav Veštúr
tel.: 0902 469 372
e-mail: vestur.rastislav@centrum.sk

Štatutár šachového klubu:
Miroslav Šilon
tel.: 0910 589 450
e-mail: miroslav.silon@gmail.com

Asistent trénera
Anton Oravec
tel.: 0907 979 820
e-mail: technologickk@technologic.sk

 

 

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Čierny na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok