Aktuality

posledné aktuality
44. šachová olympiáda záver
2022-08-16 | 44. šachová olympiáda záver
V utorok 09. augusta sa 11. kolom skončila 44. šachová olympiáda družstiev. Záverečná časť-finiš,
vyšiel naším družstvám veľmi dobre.
 Ženské družstvo s bilanciou  7 v - 2 r - 2 p  získalo 16 bodov a
pomocným hodnotením obsadilo celkovo 14. miesto. Je to jedno z najlepších umiestnení družstva žien za existencie samostatnej SR. Teší nás, že k tomuto veľmi peknému úspechu prispela naša dlhoročná hráčka IM  Zuzana Hagarová .
Družstvo mužov s bilanciou 5 v - 4 r - 2 p  získalo 14 bodov a
pomocným hodnotením obsadilo celkovo 39. miesto.
Za farby nášho klubu v minulých rokoch hrali aj IM  Eva Repková ,  GM Christopher Repka a IM Juraj Druska .
K úspešnej reprezentácii srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa pekných ťahov za šachovnicou, aj v živote.
 
Hagara E . st
865x | Hagara E.st

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok