Aktuality

posledné aktuality
Tréningy v novom školskom roku
2022-09-07 |

Tréningy každú stredu od 16:00 do 17:30 deti,

od 17:30 do omrzenia dospelí.

V Karpatskonemecom spolku, 

domček v záhradke pred hradbami, oproti veľkému futbalovému štadionu.

Vítaný sú všetci, deti, dospelí, muži, ženy, čierny, biely, zelený :)))

Pre viac informácií volajte.

 

Anton Oravec

0907979820

 

164x | Anton Oravec

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok