História

1965-1975 | 1976-1985 | 1986-1995 | 1996-2005 | 2006-2011

Obdobie 1976 až 1985

V roku 1976 bola na Gymnáziu v Kežmarku založená TJ Slávia Gymnázium Kežmarok (SG Kežmarok), ktorú tvorili dva oddiely – lyžiarsky a šachový. Tým bol položený základný kameň organizovaného šachu priamo v meste Kežmarok. Vznikol mládežnícky šachový oddiel, ktorý sa pravidelne stretával a systematicky sa venoval šachovej príprave. Vedúcim oddielu bol Eduard Hagara a členmi študenti kežmarského gymnázia Ivan Kiss, Ján Dučák, Ján Krajňák, Jozef Krajňák, Vladimír Tropp, Peter Husák, Jozef Polaczik, Jozef Zoričák, Juraj Kulík, Bohuš Valiga, Jana Kavalcová-Víznerová, Eva Žigová, Mária Britaňáková, Juraj Krajňák. Títo hráči vytvorili silné dorastenecké družstvo, ktoré patrilo k špičke východoslovenského kraja a mnohí (najmä dievčatá) patrili v súťažiach jednotlivcov k najlepším na Slovensku. Ivan Kiss s Jánom Dučákom sa zapojili aj do kompozičného šachu, I. Kiss patril neskôr v tejto šachovej disciplíne k reprezentantom Slovenska.

Veľmi dobrá spolupráca pri rozvoji mládežníckej a dorasteneckej zložky bola v tom čase so ZŠ vo Veľkej Lomnici, kde žiacke šachové družstvo úspešne viedol PaedDr. Ján Husák.

Začiatkom 80-tych rokov sa mládežnícke kolektívy zapojili do pravidelných šachových súťaží dospelých v rámci východoslovenského kraja. Organizátorskou a hráčskou pomocou prispeli najmä Bohuš Kolkus a Jozef Majerčák.

Z individuálnych výsledkov - Eduard Hagara sa dvakrát stal majstrom popradského okresu. V roku 1985 sa Majsterkou Slovenska stala Mária Prokopovičová-Lejnárová, toho času však už ako členka ŠO Vagónky Poprad.

Do tohto časového obdobia parí aj príchod Ing. Jozefa Tarabu do Kežmarku, silného kompozičného šachistu a reprezentanta Československa.

Družstvo dospelých TJ Slávia Gymnázium Kežmarok účinkovalo úspešne v 3. lige.

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Čierny na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok